STOCKHOLM TECH show - KONFERENSRÅD

KONFERENSRÅD

Konferensrådet för Stockholm Tech Show består av individer och organisationer med stark koppling till ett eller flera av mässans fokusområden. De personer som sitter med i rådet besitter en djup och långgående kunskap och förståelse inom sitt område, ett brett kontaktnät och en stark insikt till att de bästa resultaten som kan uppbringas görs med fördel i samarbete och synergi med andra. Tillsammans besitter de en stor kunskap och erfarenhet från näringsliv, akademi och offentlig sektor.

Konferensrådets uppgift är att forma innehållet i konferensen. Detta görs genom möten där innehåll, talare och programpunkter läggs fram och diskuteras. Det är konferensrådet som går igenom och har den avgörande rösten gällande inskicken från Stockholm Tech Show Call for Paper.

Målet för konferensrådet och för Stockholm Tech Show är att leverera den mest innovativa och inspirerande expo som tillhandhåller praktiska och faktiska lösningar på de utmaningar företag och organisationer ställs inför.

Ishtar Toulait

Ishtar Touailat

CEO & Founder, Global Head Of AI & Innovation at Futuristas.

KTH

Annika Engström
Kommunikationsstrateg

Connect Sverige

Therese Folkesson
Affärsutvecklare Tillväxtkapital

Hannes Helander
Affärsutvecklare Språngbrädan

Kista Science City

Åke Lindström
ICT Development Director

Klas Mattsson
Communications

IoT Sverige

Jin Moen
Programchef

Programchef för IoT Sverige, ett strategiskt innovationsprogram för ökad nytta i offentlig sektor med hjälp av IoT, finansierat av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Tidigare startup-VD och grundare i spelbranschen, Affärs- och innovationsområdeschef för Internet of Sports på RISE, interaktionsdesignforskare.

Stockholm Stad

Jenny Berthling
Business Development Manager
Client Development & Expansion

Stockholms universitet

Prof. Jelena Zdravkovic
Vice Head of Computer and System Sciences

Jelena Zdravkovic är professor och vice-prefekt på Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet. Jelena har specialiserat sig på systemanalys med tonvikt på förmåge- och datadriven kravhantering av informationssystem för anpassning till verksamhet och dess vidare utveckling.

Smart City Sweden

Rebecca Larsson
Communication Manager
Smart City Sweden

Swedish Blockchain Association

Sukesh Tedla 

Chairman and Board Member at Swedish Blockchain Association

Sukesh Tedla är en ung entreprenör som utmanar teknikens konsekvenser för samhällen i stort. I sin nuvarande roll driver han innovationen att bygga etiska & transparenta AI-lösningar som hjälper till att bekämpa komplexa tekniska och samhälleliga utmaningar som Fake News, Mis-Information, Bias in AI, ML & BigData.

For information regarding the conference contact:

NORDIC LIVE EXPO AB

PHONE+46 (0)31 – 788 45 20
E-MAIL INFO@LIVEEXPO.SE
WWW.LIVEEXPO.SE