Tech Show består av

Skellefteå kommun

Anders och Linnea är projektmedarbetare som kommer att beskriva det verksamhetsnära stöd de gett vid införandet av trygghetsskapande teknik i Skellefteå kommun. Hur de gått tillväga inför, under och efter installation och driftsättning på både Vård och omsorgsboenden och i hemtjänsten.

Therese och Viktoria är enhetschefer som kommer att berätta om vilka behov av stöd som funnits samt hur de uppfattat det stöd som dom fått av projektet.

Malin Ekman Aldén

Malin Ekman Aldén är sedan 1 februari 2017 generaldirektör för Myndigheten för delaktighet, MFD.  MFD är en myndighet med uppdraget att följa upp och stödja genomförandet av den nationella funktionshinderspolitiken. Myndigheten ska bland annat göra detta genom att stödja användandet av verktyg som välfärdsteknik, innovation och standardisering.

Malin Ekman Aldén har tidigare arbetat flera år inom Regeringskansliet med inriktning på äldre och funktionshindersfrågor. Hon har en bakgrund inom civilsamhället där hon främst arbetat med internationellt utvecklingssamarbete och funktionsnedsättning. Malin Ekman Aldén var också regeringens särskilda utredare för Förstärkt tolktjänst för jämlikhet och delaktighet (S 2020:1).

Rikard Karlsson

Rikard Karlsson arbetar som Överläkare i Kärlkirurgi på Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) i Trollhättan.

Han har ett brinnande intresse för möten mellan människor och personlig utveckling. 2019 släpptes hans bok ¨Konsten att möta sig själv och andra¨ som handlar om dessa ämnen.

Lena Lindgren Schelin

Lena Schelin är doktor i processrätt och har sedan 2011 arbetat som chefsjurist och chef för rättsenheten vid Ekobrottsmyndigheten. Sedan den 1 mars 2018 är Lena generaldirektör för IMY – Integritetsskyddsmyndigheten.

Kommundagen

En halvdag helt ägnat de utmaningar och behov kommunalråd, kommundirektörer och kommunala ekonomidirektörer möter i sitt arbete.
Ta del av case och lösningar från andra kommuner och få möjlighet att diskutera och möta andra med samma utmaningar från hela Sverige.
Dagen avslutas med lunch för alla deltagare.

By Invitation Only – inbjudan har kommit med post. Ta med denna för inträde till mässan och halvdagen.

Deltagare:

Annika Nordgren, Projektledare – Etableringslyftet

Kristian Bergström, kommunpolis – Sollentuna

Magnus Stridh, regionchef vid Stockholm och Östra Mellansverige – Svenska ESF-rådet

Juma Lomani, coach och språkstödjare – Etableringslyftet

Anders Barane, utredare på avdelning för arbetsgivarpolitik – SKR

Olivia Wigzell

År 2014 tillträdde Wigzell befattningen som generaldirektör för Statens beredning för medicinsk utvärdering, vilken hon innehade till och med oktober 2015 då hon istället tillträdde posten som generaldirektör för Socialstyrelsen. Under perioden 2015-2018 var Wigzell Sveriges representant i Världshälsoorganisationens styrelse och sedan 2016 är hon ordförande för OECD:s hälsokommitté.

Fredrik Flodin och Ann Eva Askensten

Fredrik Flodin är projektledare för Träffsäkra offentliga inköp på Upphandlingsmyndigheten. Han är specialist inom organisering och styrning av offentliga inköp. Fredrik har tidigare arbetat som revisor och sakkunnigt biträde i kommuner och regioner med inriktning på intern kontroll, jävsfrågor och offentliga inköp.

Ann Eva Askensten är nationalekonom och har mångårig erfarenhet som chef i offentlig sektor.Hon ser inköpsområdet som avgörande för att skapa mesta möjliga nytta för våra gemensamma skattemedel.Sedan oktober 2022 är hon ansvarig chef för Upphandlingsmyndighetens operativa verksamhet och en del av Upphandlingsmyndighetens ledning.

 

Med på scen är även Karin Peedu, Upphandlingsstrateg på Sveriges Kommuner och Regioner.

Gunilla Nordlöf

Gunilla Nordlöf har en lång erfarenhet från ledande positioner inom såväl näringsliv som offentlig sektor, med fokus på digitalisering. Hon har en bakgrund som chef i staten, både på regeringskansliet och på andra myndigheter, senast som generaldirektör på Tillväxtverket.