Tech Show består av

Presenteras av Stockholm Tech Show

Om priset

I samband med Stockholm Tech Show 2024 vill vi uppmärksamma en person eller ett företag som har drivit innovation och eller innovativa lösningar. Priset är en hedersutnämning som sker på scen första kvällen under minglet.

Kriterierna för innovation är inte det färdiga resultatet utan att personen/företaget tänker utanför boxen för att hitta tekniska och innovativa lösningar. Det ska vara tekniska lösningar för det framtida samhället så som: AI, Big Data, Open Source, Cyber Security, Data Center, Telekom, Appar helt nya produktklösningar och mycket mer.

Ta tillfället att nominera någon, ett projekt eller företag som bidrar eller kommer att bidra till Sveriges innovativa tekniska utveckling.

Det är inte svårt att nominera

En nominering skall innehålla en entydig beskrivning av vem/vilka som bör få ett hedersomnämnande och hur vi kan nå pristagaren. Den ska innhålla en kort motivering av varför insatsen är värd ett pris (max 1500 tecken). Komplettera gärna med länkar som beskrivning av vad som åstadkommits.

Skicka nomineringarna per epost till:

Jury & bedömningskriterier

Hedersomnämnandet sker den 22 maj på Stockholm Tech Show och pristagaren måste närvara. Juryn kan välja att uppmärksamma flera framsteg inom olika områden av energisystemet.

En god förebild - inspirerar till innovation

Kreativitet – som vågar höja blicken och se möjligheter med innovation

Affärsmannaskap – Möjlighet för att genomföra innovation i egen/annan organisation

Praktiskt - prisutdelning

Hedersomnämnde för Stockholm Tech Show innovation award 2024 kommer att tilldelas det vinnande innovations lösningen den 22 maj 2024. Vinnaren av Stockholm Tech Show innovation award 2024 kommer att uppmärksammas brett genom Stockholm Tech Show hemsida, nyhetsbrev, sociala medier. Vinnaren får även en talartid på öppen scen den 23 maj.

Anmälan

Sista datum för inlämning av bidrag är 12 april 2024 till:
smart-tech@liveexpo.se
Ofullständiga bidrag kommer inte att beaktas.

Att skicka in via mail:

Namn på bidraget

Beskrivning (max 1500 tecken)

Kontaktperson - mejl samt telefon

Ditt företagsnamn