VEM BESÖKER?

DÄRFÖR SKA DU STÄLLA UT ELLER DELTA SOM PARTNER;

Varje utställare och partner genomför i snitt 80 kundmöten, under två intensiva dagar träffar du lika många kunder som det normalt tar flera månader att träffa.

Här träffar du högkvalitativa besökare, beslutsfattare som det normalt inte går att boka möten med, de viktigaste inköparna kommer till mötesplatsen. Här genereras nya leads, fyll på prospektsdatabasen för lång tid framöver med högkvalitativa leads som letar nya lösningar.

Träffa dina blivande kunder i en affärsdrivande miljö och med tydliga behov. Konferensen och de öppna scenerna skapar nya behov hos dina kunder.

Tydlig och mätbar ROI, du kan snabbt räkna hem kostnaden för dina möten och vad de genererat i affärer. Under mässan genomförs över 50.000 kvalitativa kundmöten, köpstarka besökare vill träffa dig.

Spara restid och pengar, samla era kundmöten på mässan.

Vem besöker?

Cheif Technology Officers

Chief Digital Officers

Chief Technology Officers

COOs

CIOs

Chief Security Officers

Chief Change Officers

Enterprise Architects

Chief Analytics Officer

FinTech Professionals

Heads of Digital

Chief Digital Officer

Chief Executive Officers

Chief Digital Information Officers

Chief Innovation Officer

Chief Knowledge Officer

Chief Financial Officer

Board Members

IT Leaders

IT Strategists

System Architects

Programmers

UX Designers

Network Architects

Finance Directors

Procurement Officers

Human Resources

Startups

Training Managers

Development Managers

R&D Managers