Tech Show består av

Marit Vaagen och Martin Myrskog

Talare:

Marit Vaagen, huvudtalare (Senior expert och grundare, Sirona Health Solutions)

Martin Myrskog, gästtalare (Regiondirektör Region Kronoberg)

Malin Ekman Aldén

Malin Ekman Aldén är sedan 1 februari 2017 generaldirektör för Myndigheten för delaktighet, MFD.  MFD är en myndighet med uppdraget att följa upp och stödja genomförandet av den nationella funktionshinderspolitiken. Myndigheten ska bland annat göra detta genom att stödja användandet av verktyg som välfärdsteknik, innovation och standardisering.

Malin Ekman Aldén har tidigare arbetat flera år inom Regeringskansliet med inriktning på äldre och funktionshindersfrågor. Hon har en bakgrund inom civilsamhället där hon främst arbetat med internationellt utvecklingssamarbete och funktionsnedsättning. Malin Ekman Aldén var också regeringens särskilda utredare för Förstärkt tolktjänst för jämlikhet och delaktighet (S 2020:1).

Rikard Karlsson

Rikard Karlsson arbetar som Överläkare i Kärlkirurgi på Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) i Trollhättan.

Han har ett brinnande intresse för möten mellan människor och personlig utveckling. 2019 släpptes hans bok ¨Konsten att möta sig själv och andra¨ som handlar om dessa ämnen.

Carina Norman och Jahn Sundin

Talare:
Carina Norman, Verksamhetsutvecklare Socialkontoret – Skellefteå kommun
Jahn Sundin, Produktägare Vård- och omsorg – Tietoevry

Gustaf Löfberg

Talare:
Gustaf Löfberg, Country Managing Partner Danmark och Sverige

Upphandlingsmyndigheten

Samtalet leds av:

Linda Swirtun, Afori, arenan för innovation i upphandling, Upphandlingsmyndigheten

Linda har lång erfarenhet av forskning och innovation för bättre hälsa, vård och omsorg, och jobbar för att offentlig sektor ska arbeta mer tillsammans med både användare och företag, för att kunna efterfråga lösningar som verkligen gör skillnad. Hon ser en stor potential i att använda offentlig upphandling för att driva omställning och möta samhällsutmaningar. Är generellt lite stressad över att saker går långsamt och tror att vi oftare borde testa för att, eller i stället för att, utreda vad som ger störst effekt och fungerar i praktiken. Disputerade 2006 vid Karolinska Institutet och har sedan dess arbetat på en rad olika myndigheter.

Sofie E Munteanu

Sofie Munteanu är en erfaren ledare som varit verksam inom medicinteknik och europeisk hälso- och sjukvård sedan tidigt 2000-tal. Med en bakgrund inom strategiskt inköp, verksamhetsutveckling och hållbarhet, från såväl offentlig som privat verksamhet, drivs hon av att förbättra totaleffekten för regioner och patienter från samverkan med externa aktörer. Vid sidan av sin roll som strateg, styrelseledamot och hållbarhetskonsult, har hon varit engagerad i projektet som förspråkare för att upphandling av innovation även innefattar innovation utav upphandling och stegvisa förbättringar av produkter och tjänster.

Björn Lagnevik

Arbetar med innovationsprojekt, framförallt med fokus på hälsa, digitalisering och effektivisering. Jobbar med matchningen mellan innovativa bolag och hälso- och sjukvårdens behov. Jag arbetar med ett stort antal företag för att hjälpa till i utvecklings-/ innovationsarbete som efterhand skall implementeras i sjukvården. Ansvarar för kontinuerlig dialog med verksamhetsansvariga och exempelvis inköpsorganisationen i Region Skåne. Ansvarig för Innovationsupphandling på Innovation Skåne. Här har jag fungerat som ledare för en rad större utvecklingsprojekt, exempelvis motverka fall på sjukhus med digitala hjälpmedel, bättre ljusförhållanden på Neonatal genom styrning och ny teknik, ersätta engångsförkläden i vården etc.

Per Danielsson

Jurist med lång erfarenhet av offentlig upphandling. Har erfarenhet från domstol, advokatbyrå, kommun, kommunala bolag och regioner.  Är särskilt intresserad av att utveckla affären vid offentliga inköp b.la genom att efterfråga innovation.

Annika Remaeus 

Enhetschef näringsliv utveckling inom avdelningen för Näringsliv och destination, Uppsala kommun sedan 2020. Fokus på innovation, innovationsstöd och näringsliv. Dessförinnan har jag jobbat som konsult inom hälso- och sjukvård internationellt, affärsutvecklare med inriktning ehälsa och medicinteknik, verksamhetsansvarig Innovation Akademiska, Akademiska sjukhuet, Produktchef och projektledare för produkter med användning inom forskning och sjukvård. Civilingenjör Molekylär bioteknik Uppsala universitet

Bettina Kashefi

Bettina Kashefi  var statssekreterare på Socialdepartementet med ansvar för sjukförsäkringar och pensioner år 2006-2010 och på Arbetsmarknadsdepartementet år 2010-2013. Kashefi har också tidigare tjänstgjort på Finansdepartementet som departementssekreterare, som kansliråd och som enhetschef och departementsråd på ekonomiska avdelningens fördelningsanalysenhet. Hon har även varit huvudsekreterare och kanslichef på Delegationen för åtgärder mot felaktiga utbetalningar från trygghetssystemen. Idag arbetar hon som kanslichef för Kommissionen för Skattenytta.

Kommunal

Medverkande:

Barbro Andersson, vice förbundsordförande – Kommunal

Ann-Sophie Gustavsson, Utvecklingsledare välfärdsteknik och digitalisering – Karlstad kommun

Anna Spånt Enbuske, Utredare –  Kommunal

Marie Wiberg, Undersköterska och fackligt förtroendevald – Kommunal Västerås vård och omsorg

 

Moderator:

Ann Georgsson, Förbundsombudsman branschen vård och omsorg – Kommunal