Tech Show består av

Sofia Wallström

Sofia Wallström är generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO finns till för vård- och omsorgstagarna och har uppdraget att, genom tillsyn och tillståndsprövning, bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter.

Marit Vaagen och Martin Myrskog

Talare:

Marit Vaagen, huvudtalare (Senior expert och grundare, Sirona Health Solutions)

Martin Myrskog, gästtalare (Regiondirektör Region Kronoberg)

Anders Johansson och Maria Lawestig

Talare:

Anders Johansson är ansvarig för Ciscos aktiviteter för Offentlig Sektor i Sverige och har över 15 års erfarenhet av att jobba tillsammans med Kommuner, Regioner och Myndigheter i Sverige. Han är djupt involverad i det arbete som drivs av Cisco Sverige med att accelerera digitaliseringen av både det Offentliga och Privata Sverige på ett säkert sätt genom programmet CDA, Country Digital Acceleration.

Maria Lawestig är försäljningschef hos Cisco med ansvar för offentlig sektor. Hon har tjugo års erfarenhet från världsledande It-bolag verksamma inom digitalisering. Hon brinner för att hjälpa kunder nyttja den senaste teknologin och bidra till effektivisering av svenska myndigheter och organisationer.